RESTAURACIONS

Les intervencions a les vidrieres històriques i/o d'època es contemplen sempre com un procés complex i es regeix pels criteris de restauració aplicats en altres camps artístics. Deformació de la vidriera, vidres partits o absents, deterioració a les nervadures de plom, absència de massilla, trencament de soldadures o trencament per impacte al vitrall, són algunes de les qüestions a valorar a l'hora de fer un estudi de restauració. Les decisions preses en intervenir una vidriera, han d'estar subjectes a una rigorosa anàlisi per un equip qualificat dins de l'ofici del vitrall.

 

Restauració de vitralls a Sant Cugat del Vallès | Metaphora Vitralls

Restauració de vitralls

Restauració de vitralls

Les intervencions en vidrieres històriques i/o d'època es contemplen sempre com un procés complex i es regeix pels criteris de restauració aplicats als altres camps artístics. Deformació de la vidriera, vidres partits o absents, deterioració a les nervadures de plom, absència de massilla, trencament de soldadures o trencament per impacte al vitrall, són algunes de les qüestions a valorar a l'hora de fer un estudi de restauració.