Restauració de vitralls

Restauració de vitralls a Sant Cugat del Vallès | Metaphora Vitralls

Les intervencions en vidrieres històriques i/o d'època es contemplen sempre com un procés complex i es regeix pels criteris de restauració aplicats als altres camps artístics. Deformació de la vidriera, vidres partits o absents, deterioració a les nervadures de plom, absència de massilla, trencament de soldadures o trencament per impacte al vitrall, són algunes de les qüestions a valorar a l'hora de fer un estudi de restauració.