Instal·lació i manteniment

Instalación y matenimiento

El vitrall és una composició realitzada amb diversos tipus de vidres, assemblats mitjançant nervadures de plom o Copper foil (cinta de coure), dins d'un bastidor. A cada disseny de vitrall existeix un estudi previ de color, línia de dibuix, llum, harmonia i espai previst per la seva col·locació.

Instal·lació:

A la majoria de les nostres obres, les instal·lacions són realitzades per nosaltres mateixos. En molts casos això implica tècniques i processos específics d'instal·lació segons la dificultat. Existeixen diverses tècniques com l'ús de vidre de càmera o doble envidrament, col·locació de vidres de seguretat, col·locació de barres de sustentació, acoblat en vidres existents, ajustament de les estructures de col·locació segons el disseny i exigències del client com per exemple l'eliminació de quarterons de separació, entre unes altres.

La vidriera es pot instal·lar a qualsevol lloc, sempre amb les mides de seguretat i estructures necessàries per la seva instal·lació. En el cas dels sostres, es poden col·locar en claraboies de llum natural o artificial, en estructures existents o per construir. També existeix la possibilitat de les caixes de llum o llums, de fàcil col·locació i sense necessitat de grans obres on no existeixi la possibilitat de foradar els sostres. En el cas dels sòls, es col·loca un vidre de protecció, en general vidres triples laminats d'alta resistència, sota el qual aniria el vitrall i la il·luminació, creant un efecte sorprenent i espectacular. A les finestres d'exteriors és on millor llueix el vitrall. La seva col·locació és senzilla i el seu nivell de seguretat anirà en funció de les exigències de l'obra. Els vitralls poden tenir el nivell de seguretat que cada cas requereixi. Es poden col·locar vidres antibales a la cara exterior del vitrall, vidres de seguretat, etc.

Finestres amb divisions o quarterons: L'existència d'aquestes divisions o formes irregulars no suposa un impediment per la seva instal·lació. A l'hora de crear una vidriera, es té en compte molts factors, un d'ells és l'estructura de col·locació. Són molts els dissenys que s'adapten perfectament a un marc amb divisions, quan està realitzada l'obra, tota la peça és un sol conjunt sense que les divisions siguin una distracció per admirar l'obra.

Una vidriera pot durar molts anys. Establir un temps de durada exacte és impossible, ja que depèn bàsicament de com va ser construïda, el tracte que rebi la vidriera, el seu manteniment, condicions climatològiques, etc. Una prova de la durabilitat de les vidrieres la podem trobar a les catedrals i esglésies més antigues.

Els vidres no perden el color ni s'aclareixen, ja que utilitzem matèria primera de primera qualitat. Els vidres amb els quals treballem són vidres acolorits en massa, sota un procés de fosa d'òxids metàl·lics entre uns altres, la qual cosa proporciona el color al vidre. No treballem amb làmines de color ni resines. Solament treballem amb vidres artesanals.

Manteniment

No és recomanable l'ús de netejavidres o baietes humides per la neteja del vitrall. Els productes per netejar vidres solen deixar rastres als vidres sobretot a les vores on el plom i el vidre s'uneixen, o si aquests tenen textura. Això amb el temps crea una capa d'impuresa que opaca la lluminositat del vitrall. En tot cas recomanem l'ús de baietes ecològiques sense humitejar per la seva neteja. D'usar productes neteja vidres, recomanem utilitzar productes amb un PH neutre o sense alcohol, ruixant lleugerament el drap amb el qual neteja la vidriera i mai sobre el vitrall. D'aquesta forma evitarem aquestes taques que amb el temps poden desmillorar visiblement la nostra vidriera.

Disseny de vitralls

Tots els nostres dissenys són únics i exclusius per cada client. El que exposem a la web, són alguns dels treballs que hem realitzat i és una mostra del que es pot fer i de la diversitat de dissenys que podem crear. Són una eina d'orientació pels clients, on s'aprecien les tècniques que treballem i els possibles estils. Els nostres dissenys neixen d'una complicitat amb el client a l'hora d'escollir l'estil, forma, colors i altres complements per la creació d'un vitrall.

Dissenyem a partir d'un estudi previ de l'espai de col·locació de l'obra, de la idea del client, del seu gust, decoració i la llum del recinte. També realitzem vitralls a partir d'un disseny creat pels clients. En definitiva és un treball en conjunt entre Metaphora Vitralls i els seus clients.

El temps de lliurament entre que s'encarrega l'obra fins que s'instal·la el vitrall, depèn molt de la vidriera i de l'obra. Hi ha diversos factors a tenir en compte a l'hora de donar una data de lliurament, com per exemple la dimensió del vitrall, la dificultat del treball, eventualment la disponibilitat d'algun material, el temps d'assecament de la massilla, els possibles lliuraments anteriors al seu encàrrec o l'estat el qual es trobi l'estructura de col·locació. En tot cas els nostres terminis de lliurament varien entre els 20 i 45 dies aproximadament.

Les vidrieres que fabriquem poden ser enviades a qualsevol lloc, existeixen diversos tipus d'embalatge per protegir i traslladar la vidriera, especialment el de “paletització” de vidre, la qual cosa permet el seu enviament a qualsevol lloc del món.